tmcell loader

Internet-160


 • Bukjanyň göwrümi: 4 GB
 • Bahasy: 160 TMT
 • Birikdirmek üçin USSD buýruk: *0850*160#
 • Hyzmat ediş bukjasynyň möhleti: 30 gün

Bukjanyň galyndysyny bilmek üçin *0805# ýa-da 0805 belgisine boş sms ugradyň.

Internet bukjasy tamamlanandan soň ýa-da hereket ediş möhleti gutarandan soň internediň nyrhlandyrmasy siziň nyrhnamaňyz boýunça amala aşyrylýar.

Hyzmatlaryň bukjasy diňe TMCELL ulgamynda hereket edýär.

Birikmegiň usuly:

 • Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofisine baryň.
 • USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0850*160#
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki bukjalar
  Internet-55
  Tarifiň möçberi: 1 GB
  Internet-15
  Tarifiň möçberi: 500 MB
  Sorag bermek
  Icon