tmcell loader

Seniň üçin...


Hyzmatyň görnüşleri:
 • Ulgam içi çykyş janlar: 0.05 manat birinji minuty üçin, galan minutlar 0.01 manat
 • şäher ara we halkara ulgamyna çykyş jaňlar, bir minudy üçin: 0.20 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.05 manat
 • Gündeki müşderi tölegi: 0.20 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.20 manat
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Çäksiz gepleşik +
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
  Sorag bermek
  Icon