tmcell loader

Sowgat 1000


Hyzmatyň görnüşleri:
 • 30 günüň dowamynda bukja üçin alynýan hökmany töleg: 20 manat
 • Bukjanyň içinde berilýän minut sany: 1000 minut
 • Bukjanyň içinde berilýän sms habarlarynyň sany: 300 sms
 • Bukjanyň içinde berilýän internedin möçberi: 200 MB
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Çäksiz gepleşik +
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
  Sorag bermek
  Icon