tmcell loader

Sowgat-uly


Hyzmatyň görnüşleri:
 • 30 günüň dowamynda bukja üçin alynýan hökmany töleg: 16.00 manat
 • Bukjanyň içinde berilýän minut sany: 500 minut
 • Bukjanyň içinde berilýän sms habarlarynyň sany: 200 sms
 • Bukjanyň içinde berilýän internedin möçberi: 100 MB
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Çäksiz gepleşik +
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
  Sorag bermek
  Icon