tmcell loader

Çäksiz gepleşik+

Ähli giriş, çykyş janlar we SMS habarlar ýurduň çäginde mugt 1 Gb. internet maglumatlar

Hyzmatyň görnüşleri:
 • 30 günüň dowamynda bukja üçin alynýan hökmany töleg: 100 manat
 • Bukjanyň içinde berilýän minut sany: çäksiz
 • Bukjanyň içinde berilýän sms habarlarynyň sany: çäksiz
 • Bukjanyň içinde berilýän internet maglumatynyň möçberi: 1 GB
 • Ähli giriş jaňlar: 0.00 manat
 • Nyrhnama birikmek: 1.00 manat
 • Nyrhnama birikmek üçin USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
Bukjanyň içinde berilýän hyzmatlaryň görnüşleri gutaran ýagdaýynda:
 • Çykyş jaňlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir minut üçin: 0.00 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.00 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.05 manat
Bukja üçin bellenilen tölegiň ýetmedik ýagdaýynda:
 • Çykyş jaňlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir minut üçin: 0.10manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.10 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.10 manat
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Amatly
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*109#
  Sorag bermek
  Icon