tmcell loader

3G-Internet WCDMA

Internede ýokary tizlikli ygtyýar

Hyzmatyň görnüşleri:
 • Ulgam içi çykyş janlar: 0.10 manat
 • Şäher we şäherara ulgamyna çykyş jaňlar, bir minudy üçin: 0.12 manat
 • Ulgam içi giriş janlar: 0 manat
 • Şäherara belgilerdem giriş jaňlar: 0.12 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.08 manat
 • Halkara çykyş sms habarlar, bir sms üçin: 0.20 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.07 manat
 • Gündeki müşderi tölegi: 0.11 manat
 • Nyrhnama birikmek: 1 manat
 • Nyrhnama birikmek üçin USSD buýruk: *0809*6*1*2*104#
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Çäksiz gepleşik +
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
  Sorag bermek
  Icon