tmcell loader

Korporatiw 150


Hyzmatlaryň görnüşleri:
 • Bir aýyň dowamynda bukja üçin alynýan hokmany töleg: 150 manat
 • Her gije-gündiz müşderi tölegi: 0 manat
 • Toparda birikdirilýän müşderileriň sany: 8-den ýokary
 • Bukça içinde (+993 kodlary bolan belgilere çykyş jaňlary) berilýän minut sany: 1000 minut
 • Bukça içinde berilýän maglumat möçberi, MB: 300 MB
 • Bukça içinde berilýän SMS habarlary (+993 kodlary bolan belgilere çykyş SMS), sany: 150 SMS
 • Toparyň içinde ulgam içi jaňlar tölegsiz: 0 manat
 • Ulgamara çykyş jaňlar (toparyň daşynda), bir minut üçin: 0.08 manat
 • Ulgamara giriş jaňlar, bir minut üçin: 0.08 manat
 • Şähere we şäher ara aragatnaşyk ulgamyna çykyş jaňlar, bir minut üçin: 0.12 manat
 • Başga operatoryň ulgamyna çykyş jaňlar: 0.14 manat
 • Ähli giriş jaňlar (TM Cell ulgamyndan başga) bir minut üçin: 0 manat
 • Çykyş SMS hyzmatlary (bir SMS üçin): 0.08 manat
 • Çykyş halkara SMS hyzmatlary (bir SMS üçin): 0.20 manat
 • Internet ulgamyny ulanmak, MB: 0.07 manat
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Korporatiw 15
  Tarifiň bahasy : 15 manat
  Korporatiw 50
  Tarifiň bahasy : 50 manat
  Sorag bermek
  Icon