tmcell loader

Sada

Müşderi tölegsiz, ähli giriş jaňlar mugt.

Hyzmatyň görnüşleri:
 • Ulgam içi çykyş janlar (1-nji, 11-nji we 21-nji minudy): 0.14 manat
 • Başga operatoryň ulgamyna çykyş jaňlar, bir minudy üçin: 0.20 manat
 • Şäher we şäher ara ulgamyna çykyş jaňlar, bir minudy üçin: 0.14 manat
 • Ähli giriş jaňlar: 0.00 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.08 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.15 manat
 • Gündeki müşderi tölegi: 0 manat
 • Nyrhnama birikmek: 0 manat
 • Nyrhnama birikmek üçin USSD buýruk: *0809*6*1*2*122#
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Çäksiz gepleşik +
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
  Sorag bermek
  Icon