tmcell loader

Sowgat 2000

2000 gepleşik minutlary we goşmaça 500 sms. Sizden gidýän (çykys) jaňlar (paket minut gutarandan soňra) 0, 01 manat.

Hyzmatyň görnüşleri:
 • 30 günüň dowamynda bukja üçin alynýan hökmany töleg: 30 manat
 • Bukjanyň içinde berilýän minut sany: 2000 minut
 • Bukjanyň içinde berilýän sms habarlarynyň sany: 500 sms
 • Ähli giriş jaňlar: 0.00 manat
 • Nyrhnama birikmek: 1 manat
 • Nyrhnama birikmek üçin USSD buýruk: *0809*6*1*2*130#
Bukjanyň içinde berilýän hyzmatlaryň görnüşleri gutaran ýagdaýynda:
 • Çykyş jaňlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir minut üçin: 0.01 manat
 • Şäher we şäher ara ulgamyna we başga operatoryn ulgamyna çykyş jaňlar, bir minudy üçin: 0.05 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.01 manat
 • Internet maglumaty 1 MB üçin: 0.09 manat
Bukja üçin bellenilen tölegiň ýetmedik ýagdaýynda:
 • Çykyş jaňlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir minut üçin: 0.14 manat
 • Çykyş sms habarlar (ýurdumyzyň çäklerine), bir sms üçin: 0.01 manat
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki nyrhnamalar
  Sowgat 1000+
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*131#
  Çäksiz gepleşik +
  USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#
  Sorag bermek
  Icon