tmcell loader

Aýyn hasabyny barlamak


Şu aýyň balansy barada SMS hasabatyny almak üçin boş SMS habaryny 0807 belgä ýollaň. Jogap SMS habarynda Siz balans barada hasabat alarsyňyz.

Geçen aýyň balansy barada SMS hasabatyny almak üçin 1 tekstli SMS habaryny 0807 belgä ýollaň. Jogap SMS habarynda Siz balans barada hasabat alarsyňyz.

Hyzmatymyz mugt.

Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki hyzmatlar
  TMCELL Töleg
  Aňsatlyk bilen töleg ediň
  TMCELL Saz
  “Çäksiz saz” hyzmatyny ulanmak üçin hökman 4G-LTE birikdirlen bolmaly
  Sorag bermek
  Icon