tmcell loader

Belgini gadagan etmegi inkär etmek

Anti-Anti-AON

«Belgini anyklamaklygy gadagan etmekligi ret etmek» hyzmatyny birikdiriň, şonda Sizde «Belgini kesgitlemek» hyzmaty, «Belgini kesgitlemekligi gadagan etmek» hyzmaty birikdirilen müşderiler jaň edenlerinde hem işlär.

Birikmegiň usuly:Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*4*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*4*0#

Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki hyzmatlar
  TMCELL Töleg
  Aňsatlyk bilen töleg ediň
  TMCELL Saz
  “Çäksiz saz” hyzmatyny ulanmak üçin hökman 4G-LTE birikdirlen bolmaly
  Sorag bermek
  Icon