tmcell loader

Belgini kesgitlemekligi gadagan etmek

Anti-AON

«Belgini kesgitlemekligi gadagan etmek» hyzmatyny birikdiriň, şonda Siziň jaň edýän müşderileriňiz, Siziň telefon belgiňizi görmezler.

Gadagan etmeklik «Belgini anyklamaklygy gadagan etmekligi ret etmek» hyzmaty birikdirilen müşderilere degişli däldir, olar Siziň belgiňizi elmydama görerler.

Birikmek:

 • Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.
 • USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*3*1#

Öçürmek:

 • USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*3*0#
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki hyzmatlar
  TMCELL Töleg
  Aňsatlyk bilen töleg ediň
  TMCELL Saz
  “Çäksiz saz” hyzmatyny ulanmak üçin hökman 4G-LTE birikdirlen bolmaly
  Sorag bermek
  Icon