tmcell loader

Jaňa garaşmak

Gürrüňdeşlikde birbada birnäçe siziň gürrüňdeşlige birikdiren müşderileriň gatnaşmagyna mümkinçilik berýär

Bir müşderi bilen gürleşilýän wagty, Siz ýene-de bir girýän jaňa jogap berip ýa-da başga müşderä jaň edip bilersiňiz, şol bir wagtyň özünde ilkibaşdaky müşderini aragatnaşykda saklap bilersiňiz. Aragatnaşyk liniýasynda saklanýan müşderi ýörite duýduryş (signal) eşidýär.

Birikmek:

 • Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.
 • USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*1*1#

Öçürmek:

 • USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*1*0#
Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki hyzmatlar
  TMCELL Töleg
  Aňsatlyk bilen töleg ediň
  TMCELL Saz
  “Çäksiz saz” hyzmatyny ulanmak üçin hökman 4G-LTE birikdirlen bolmaly
  Sorag bermek
  Icon