tmcell loader

Wideo jaň

Birwagtyň özünde gürrüňdeşlik we şekil

Wideoçagyryş-bu Birwagtyň özünde gürrüňdeşlik we şekil, ol gürrüňdeşe diňe maglumat bermek bilen çäklenmän eýsem gülkini, duýgyny hem berip bilýär. Wideoçagyryşy amala aşyrmak üçin Siziň telefonyňyz we çagyrylýan müşderiniň telefonlary 3G bilen gollanylmaly, 3G TMCELL hyzmat ediş çäginde ýerleşmeli, frontal kamerasy bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

Konferens-aragatnaşyk wideoçagyryşda berilmeýär.

Bahasy näçe: 0,2 manat her bir başlanan baglama boýunça

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*3*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*3*0#

Bu maglumat size peýdaly boldymy?

Teswirler

  Teswir ýazyň

  Beýleki hyzmatlar
  TMCELL Töleg
  Aňsatlyk bilen töleg ediň
  TMCELL Saz
  “Çäksiz saz” hyzmatyny ulanmak üçin hökman 4G-LTE birikdirlen bolmaly
  Sorag bermek
  Icon