Çäksiz gepleşik +

Bu açyk maglumat

Ähli giriş, çykyş janlar we SMS habarlar ýurduň çäginde mugt 1 Gb. internet maglumatlar

Müşderi tölegi 100, 00  manat
Ulgamyň içinde
Sizden gidýän (çykys) jaňlar   0
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Aragatnaşygyň beýleki operatorlarynyň müşderileri üçin
Sizden gidýän (çykys) jaňlar   0
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Şäher içinde we şäherara
Sizden gidýän (çykys) jaňlar   0
Size gelýän (giris) jaňlar   0
SMS (1 SMS üçin ulgamyň içinde) 0
Maglumatlary ibermek (за 1 Мб) 0
Halkara has takyk

Özüňize oňaýly bolan nyrhnama meýilnamasyny saýlaň. Şahsy otag giriň, ýa-da TMCELL-ň ýakyndaky hyzmat ediş ofisine baryň.

USSD buýruk: *0809*6*1*2*132#

Ilkinji töleg 5 manat.