tmcell loader
blog.1.image

Sowgat 2000

2000 gepleşik minutlary we goşmaça 500 sms. Sizden gidýän (çykys) jaňlar (paket minut gutarandan soňra) 0, 01 manat.

Giňişleýin
blog.5.image

Sowgat 1000+

1000 minut +500 Mb + 300 SMS

Giňişleýin
blog.9.image

Sowgat 500

500 minut + 150 Mb + 200 SMS

Giňişleýin
blog.6.image

Internet 50

100 minut +2 Gb + 100 SMS

Giňişleýin
blog.7.image

Çäksiz gepleşik +

Ähli giriş, çykyş janlar we SMS habarlar ýurduň çäginde mugt 1 Gb. internet maglumatlar

Giňişleýin
blog.8.image

Gürleşiber

Arzan bahadan gürleşiň we aragtanşykda boluň!

Giňişleýin
blog.10.image

Sada

Müşderi tölegsiz, ähli giriş jaňlar mugt.

Giňişleýin
blog.10.image

Seniň ulgamyň 1

Ulgamyň içindäki her 10 minut gepleşikler üçin 0,1 manat. Ähli giriş jaňlar mugt.

Giňişleýin
blog.10.image

Amatly

Ähli giriş sesli jaňlar mugt

Giňişleýin
blog.10.image

Tygşytly

Ulgamyň içinde tygşytly.

Giňişleýin
blog.10.image

Çäksiz gepleşikler

Çäklendirilmeýän gepleşikler

Giňişleýin
blog.10.image

3G-Internet WCDMA

Internede ýokary tizlikli ygtyýar

Giňişleýin
Icon