Sada

Bu açyk maglumat

Müşderi tölegsiz, ähli giriş jaňlar mugt.

Müşderi tölegi 0
Ulgamyň içinde
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 14  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Aragatnaşygyň beýleki operatorlarynyň müşderileri üçin
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 20  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
Şäher içinde we şäherara
Sizden gidýän (çykys) jaňlar  (1 minut üçin) 0, 14  manat
Size gelýän (giris) jaňlar   0
SMS (1 SMS üçin ulgamyň içinde) 0, 08  manat
Maglumatlary ibermek (1 Mb üçin) 0, 15  manat
Halkara has takyk

Gunde ulgam ici janlatyn 20 minudy mugut hyzmat Sada+

Özüňize oňaýly bolan nyrhnama meýilnamasyny saýlaň. Şahsy otag giriň, ýa-da TMCELL-ň ýakyndaky hyzmat ediş ofisine baryň.

USSD buýruk: *0809*6*1*2*122#

Ilkinji töleg 5 manat.