Hormatly müşderler!

10.10.2017

Translations:

“Altyn Asyr” ÝGPJ-ti müşderlerine goşmaça täze ýeňillik hödürleýär. Sowgat 500, Sowgat 1000, Sowgat 2000 nyrhnamalar toplumyndan peýadalanýan müşderiler indi birikdirilen minut bukjalary Türkmenistan boýunça hemme ugurlara ähli çykyş jaňlar üçin peýdalanyp bilerler.

Habarlar