«Täze ýylyň täsinlikleri»

19.12.2018

Translations:

Hormatly  müşderiler!

“Täze ýylyň täsinlikleri” aksiýasynyň göýberilişi hakynda Size  habar  bermäge  şatdyrys!

“Täze ýylyň täsinlikleri” –bu   toplumlaýyn hyzmat bolup,oňa ýazylyp,  Siz her günde 5 SMS toplumyny  alyp,  her günki Sowal bäşleginiň  baýragyny utup  bilersiňiz.

Hyzmatyň bahasy -  bir günde  1,5  manat.

Baýragy hädip  utmaly ?

1. Islendik sms – habary 123 belgä  iberiň  ýa-da *123#  buýurmany  aýlaň.
2. Size 5 SMS toplumyň  berlenligi baradaky habary alarsyňyz.
3. Umumy bilim  barada 4 ( dört )  sowala  jogap bermeli ýa-da 1(bir) matematiki  meseläni  çözmeli.

Gündelik baýrak: Smartfon SAMSUNG J2 Prime.
Her aýlyk baýrak : Telewizor LG 49UJ630  (ekranyň diagonal - 49"(125 sm)).
Baş baýrak: Telewizor LG we öý kinoteatr Samsung HTJ5550WK,  19-nji mart 2019 ý. oýnalýar.
Täze Ýyla Ýörite baýrak -  Smartfon SAMSUNG Galaxy S9+.


Anygrak maglumat.
*SMS bukjasyndan habaryň gowşan pursatyndan bir gije-gündüziň dowamynda  diňe Operatoryň ulgamynyň içinde ulanyp  bolýar. Toplum gysga SMS belgä iberilse hakyky däl hasaplanýar.

Habarlar