Öz çykdaýjylaryňy barla!

Hyzmat: Müşderiniň tölegleri we edilen hyzmatlary boýunça SMS maglumat

Şu aýyň balansy barada SMS hasabatyny almak üçin boş SMS habaryny 0807 belgä ýollaň. Jogap SMS habarynda Siz balans barada hasabat alarsyňyz.

Geçen aýyň balansy barada SMS hasabatyny almak üçin 1 tekstli SMS habaryny 0807 belgä ýollaň. Jogap SMS habarynda Siz balans barada hasabat alarsyňyz.

Hyzmatymyz mugt.

boş

Ähli hyzmatlar