Söz bilen aýdar ýaly däl

Hyzmat: Wideo-çagyryş

Wideoçagyryş-bu Birwagtyň özünde gürrüňdeşlik we şekil, ol gürrüňdeşe diňe maglumat bermek bilen çäklenmän eýsem gülkini, duýgyny hem berip bilýär.
Wideoçagyryşy amala aşyrmak üçin Siziň telefonyňyz we çagyrylýan müşderiniň telefonlary 3G bilen gollanylmaly, 3G TMCELL hyzmat ediş çäginde ýerleşmeli, frontal kamerasy bilen enjamlaşdyrylmalydyr.

Konferens-aragatnaşyk wideoçagyryşda berilmeýär.

Bahasy näçe: 0,2 manat her bir başlanan baglama boýunça

boş

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*3*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*3*0#

Ähli hyzmatlar