Öz aragatnaşygyňy dolandyr!

Hyzmat: Çagyryşa garaşmak we Çagyryşy saklamak

Bir müşderi bilen gürleşilýän wagty, Siz ýene-de bir girýän jaňa jogap berip ýa-da başga müşderä jaň edip bilersiňiz, şol bir wagtyň özünde ilkibaşdaky müşderini aragatnaşykda saklap bilersiňiz. Aragatnaşyk liniýasynda saklanýan müşderi ýörite duýduryş (signal) eşidýär.

Birikmegiň usuly: Şahsy otaga giriň ýa-da TMCELL müşderilerine hyzmat edýän ýakyndaky ofise baryň.

USSD hyzmatyň üsti bilen birikdirmek *0809*2*1*1#

USSD hyzmatyň üsti bilen öçürmek *0809*2*1*0#

Ähli hyzmatlar