Täze ýylyň täsinlikleri 2019!

09.01.2019

Translations:

Hormatly müşderiler!


“Täze ýylyň täsinlikleri” aksiýasy Sizi garaşylmadyk sowgatlar bilen begendirmekligi dowam edýär!
2019-njy ýylyň 13-nji ýanwaryndan başlap her ekşenbe güni gündelik baýragyň ýeňijisi Samsung Galaxy J2 Prime smartfony we Awaza 2(iki) adama 3(üç) günlik putýowkany alýar. Utuşyňyzy kurortda toý ediň!
“Täze ýylyň täsinlikleri” aksiýasy – bu   toplumlaýyn hyzmat bolup,oňa ýazylyp,  Siz her günde 5 SMS toplumyny  alyp,  her günki Sowal bäşleginiň  baýragyny utup  bilersiňiz.
Hyzmatyň bahasy -  bir günde  1,5  manat.

Habarlar