Soňky oýun

27.09.2018

Translations:

   Hormatly müşderiler!  “SMS Nesibe” wiktorinanyň gutarmagyna sanalgyja günler galdy. Iň ýakyn günlerde , 30 sentýabrda , Biz esasy utuşy oýnaýarys – Gündelik durmuşda ulanylýan tehnikalar: sowadyjy, geýim ýuwulýan maşyn, noutbuk we Samsung Galaxy S 9 telefony.  Has köp dogry jogaby beren  her taraplaýyn bilimli müşderi ähli tehnikalary  utar.
Esasy utuşa eýe bolmak mümkinçiligi hemmede bar – munuň üçin 90-dan gowrak  “ Bagtly SMS” pakedyny almaly we ahyrky oyunuň çakylygyna garaşmaly. Öňki üstünlikler hasaba alynanok, şeýlelikde, hemme gatnaşyjylar deň ýagdaýda bolýar.  Ýatladýarys! “SMS Nesibe” wiktorinasyna gatnaşmak üçin *123#  belga  USSD buýrugyny ugratmaly ýa-da 123 belgä  islendik  sms hatyny ýazyp ugratmaly. “SMS Nesibe”  pakedynyň bahasy 1,5 manat, satyn alynjak paketlaryň mukdary - çäksiz.  Sizi wiktorina gataşyjylarymyzyň arasynda garaşýarys we size üstünlikler arzuw edýaris!

Habarlar