Aragatnaşyklar we maglumatlar

Altyn Asyr

,

TMCELL

,

Oguzhan köçesi

,

217

,

Ýapyk

,

görnüşli

,

paýdarlar

,

jemgyýeti

Translations:

Hemaýat telefony 088

Gije-gündiz, TMCELL telefonlaryndan edilýän jaňlar üçin– mugt.
Şäher telefonlaryndan edilýän jaňlar üçin: (+99312)93-20-26, (+99312)93-02-79

Salgysy: Aşgabat ş, Oguzhan köçesi, 217

Hyzmat ediji ofisleriň salgylary

Kompaniýanyň maglumatlary

TMCELL – “Altyn Asyr” kompaniýasyna degişli harytlyk nyşany we hasaba alynan harytlyk belgisi.
«Аltyn Asyr» - Ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti.

744000,  Aşgabat ş, Oguzhan köçesi, 217

h/h 23202934120182900121000

w/h 28902000120182700000000

s/к 101161004521

MFO 390101201