SMS Nesibe

25.04.2018

Translations:

Hormatly  müşderiler!


“SMS Nesibe” aksiýasynyň göýberilişi hakynda Size  habar  bermäge  şatdyrys!


“SMS Nesibe” –bu   toplumlaýyn hyzmat bolup,oňa ýazylyp,  Siz her günde 5 SMS toplumyny  alyp,  her günki Sowal bäşleginiň  baýragyny utup  bilersiňiz.


Hyzmatyň bahasy -  bir günde  1,5  manat.


Baýragy hädip  utmaly ?


1. Islendik sms – habary 123 belgä  iberiň  ýa-da *123#  buýurmany  aýlaň.
2.Size 5 SMS toplumyň  berlenligi baradaky habary alarsyňyz.
3.Umumy bilim  barada 4 ( dört )  sowala  jogap bermeli ýa-da 1(bir) matematiki  meseläni  çözmeli.

Gýndelik   baýrak : Smartfon BLU R2 LTE.
 Her aýlyk baýrak : Telewizor LG(ekranyň görnuşi - Direct LED, diagonal - 49" (125 sm).
Baş baýrak: Holodilnik, Kir ýuwujy maşyn, Noutbuk we Smartfon Samsung Galaxy S9 30-nji sentýabr 2018 ý. oýnalýar.

Anygrak maglumat.

*SMS bukjasyndan habaryň gowşan pursatyndan bir gije-gündüziň dowamynda  diňe Operatoryň ulgamynyň içinde ulanyp  bolýar. Toplum gysga SMS belgä iberilse hakyky däl hasaplanýar.

Habarlar