Seniň ulgamyň 1 nyrh meýilnamasy açylda

15.09.2015

Translations:

Hormatly müşderiler! 2015-nji ýylyň sentýabr aýynyň 15-den oktýabr aýynyň 31-ne çenli "Seniň ulgamyň 1" atly nyrhnamanyň açylandygy barada Size habar berýäris.

Bu nyrhnama geçmegin nyrhy 5 manat.
Ilkinji töleg 5 manat.

Habarlar