Täze nyrhnama «Gürleşiber»

04.06.2015

Translations:

Hormatly müşderiler! 2015-nji ýylyň iyun aýynyň 1-dan Altyn Asyr ÝGPJ size täze «Gürleşiber» nyrh meyilnamasyny hödürleýär ýagny onda ulgam içi çykyş jaňlaryň ikinji minudyndan başlap 2 teňňeden.

Habarlar