Oraza

08.07.2013

Translations:


"Oraza" hyzmatyny ulanmak üçin öz ýerleşýän şäheriňizdäki koduny aýlap "jaň etmek" düwmesine basyň


*0870*1# - Aşgabat, Änew
*0870*2# - Balkanabat
*0870*3# - Daşoguz
*0870*4# - Türkmenabat
*0870*5# - Mary

Jogap beriş habarda Siz şu günki we ertirki agyz beklenýän we açylýan wagtlaryny bilip bilersiňiz.

Aşgabat şäheri üçin jogap beriş habaryň görnüşi

Aşgabat, Änew
- 09/07/2013
Agyz beklenyän wagty - 04:01
Agyz achar wagty - 20:44
- 10/07/2013
Agyz beklenyän wagty - 04:02
Agyz achar wagty - 20:43

Hyzmatymyz mugt.

Habarlar