Oraza

03.06.2016

Translations:

Hormatly müşderiler!

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2016-njy ýylyň 6-njy iýunyndan 6-njy iýul aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp bilersiňiz:

*0870*1# - Ahal welaýat we Aşgabat şäheri üçin

*0870*2# - Balkan welaýat üçin

*0870*3# - Daşoguz welaýat üçin

*0870*4# - Mary welaýat üçin

*0870*5# - Lebap welaýat üçin

Habarlar