Aragatnaşyk tölegini öz bank kartyňyzdan amala aşyryň!

07.02.2014

Translations:

Hormatly müşderiler! Iň häzirki zaman tehnologiýalaryň biziň durmuşymyza çalt ornaşmagy dowam edýär. Olar gündelik işlerimizde uly orny eýeleýärler we uly hyzmaty ýerine ýetirýärler.

Biziň “Altyn Аsyr”  ÝGPJ-imiz hem siz üçin iň ýeňil hem amatly ýollaryň gözleginde.

Hormatly müşderiler! Biz öz ulgamymyzda dünýä ýüzünde has giňden ýaýran we örän amatly töleg hyzmatyny girizýäris. Siz “Altyn Asyr” öýjükli telefonlaryňyza “VISA” we “Millikart” atly kartlar bilen töleg geçirip bilersiňiz.

Has takyk...

Habarlar