Täze “Sada+” hyzmaty

31.03.2015

Translations:

Hormatly müşderiler!

2015-nji ýylyň aprel aýynyň 1-ne "Sada+" atly täze hyzmatynyň açylandygy barada Size habar berýäris. Täze "Sada+" hyzmaty "Sada" nyrhnamasyndan peýdalanýan müşderiler üçin niýetlenendir. Täze “Sada+” hyzmatyny birikdiren müşderi her gün ulgamyň içinde 20 minut mugt gepleşip biler. Eger 20 minut ullanylman galsa, indiki günlere geçirilmeýär.  

Habarlar