Sms-bäsleşiginiň 6-nji tapgyrynyň ýeňijileri

22.02.2017

Translations:

Sms-bäsleşiginiň ýeňijileri

Geçirilýän SMS-bäsleşiginiň 6-nji tapgyrynyň ýeňijileriniň jemi:

 1-nji ýeri eýelän müşderi, Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Orazdurdyýewa Aýna Päliwanowna jemi 59 730 bal toplap baýragy iPhone 7 gowşuryldy.

500-nji ýeri eýelän müşderi, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Kasimowa Raisa Nasimowna jemi 80 bal we 1 690 sekunt toplap baýragy BLU telefony gowşuryldy.

Habarlar