Indi Siz dostlaryňyz bilen hemişe aragatnaşykda

07.08.2013

Translations:

Indi TMCELL-iň ähli müşderileri üçin Aragatnaşykda social ulgamdaky täze şahsy habarlar hakyndaky SMS bildirişlerini almak elýeterlidir. Siz, şeýle-de şahsy habarlara jogap berip we SMS-iň üsti bilen öz diwaryňyzda habarlary ýerleşdirip bilersiňiz.

Hyzmat hakynda giňişleýin

Habarlar