Täze "Sada" nyrhnamasy

31.01.2014

Translations:

Hormatly müşderiler! “Altyn Аsyr” ÝGPJ-i 2014-nji ýylyň fewral aýyň 1-den başlap siz üçin täze nyrhnamany ulanylyşa girizýär. Bu nyrhnamanyň ady “Sada”.

Sada” nyrhnamasynda müşderi tölegi alynmaýar. Ähli giriş jaňlary mugt.

Habarlar