“Türkmentel — 2013” VII Halkara Sergisine çagyrýarys

16.09.2013

Translations:

Sizi "Türkmentel-2013" atly VII Halkara Sergisiniň hem-de "Türkmenistan we dünýa maglumat telekommunikasiýa ulgamlary" atly Halkara ylmy maslahatyna  çagyrýarys.

TMCELL kompaniýasy öz stendinde iň soňky gazananlaryndan ykjam enjamlardan internede 4G LTE tilsimaty arkaly birikmegi görkezýär. Kompaniýanyň hünärmenleri siziň soraglaryňyza uly höwes bilen jogap bererler.

Sergimiz 17-19-njy sentýabr aralygynda Sergi köşgünde geçirilýär.

Habarlar