Oraza

27.06.2014

Translations:

Hormatly müşderiler!   

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2014-nji ýylyň 29-njy iýunyndan 29-njy iýul aralygynda “Oraza”Oraza hyzmatynyň girizilýändigini Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu  üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp bilersiňiz:

*0870*1#-Aşgabat üçin

*0870*2#-Balkanabat üçin

*0870*3#-Daşoguz üçin

*0870*4#-Mary üçin

*0870*5#- Türkmenabat üçin     

Habarlar