Öýjükli aragatnaşygyň tarifleri

Sowgat 500

500 minut + 150 Mb + 200 SMS

Giňişleýin

Sowgat 1000

1000 minut + 200 Mb + 300 SMS

Giňişleýin

Sowgat 2000

2000 gepleşik minutlary we goşmaça 500 sms. Sizden gidýän (çykys) jaňlar (paket minut gutarandan soňra) 0, 01 manat.

Giňişleýin

Gürleşiber

Arzan bahadan gürleşiň we aragtanşykda boluň!

Giňişleýin

Sada

Müşderi tölegsiz, ähli giriş jaňlar mugt.

Giňişleýin

Seniň ulgamyň 1

Ulgamyň içindäki her 10 minut gepleşikler üçin 0,1 manat. Ähli giriş jaňlar mugt.

Giňişleýin

Amatly

Ähli giriş sesli jaňlar mugt

Giňişleýin

Tygşytly

Ulgamyň içinde tygşytly.

Giňişleýin

Çäksiz gepleşikler

Çäklendirilmeýän gepleşikler

Giňişleýin

3G-Internet WCDMA

Internede ýokary tizlikli ygtyýar

Giňişleýin
Arhiw nyrhnamalary