tmcell loader

News

blog.7.image

Sanly çözgüt – 2021

«Sanly çözgüt – 2021» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

Giňişleýin
blog.6.image

Şahsy otag

Bu günki gün sanly ulgamyň ýeňillikleri durmuşymyza giňden ornaşýar.Altyn asyr ýapyk görnüşi paýdarlar jemgyýeti hem müşderilerine täze...

Giňişleýin
blog.6.image

Tmchat

Şu gün, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň şanly 25 ýyllygyna bagyşlanan halkara serginiň çäginde «Türkmenaragatnaşyk»...

Giňişleýin
blog.6.image

Täze öýjükli aragatnaşyk enjamlary

Ahal welaýatynyň Akbugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesiniň Çürçüri, Gujurly we Gyzylsakgal...

Giňişleýin
blog.6.image

Oraza

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2020-njy ýylyň 24-nji apreldan 23-nji maý aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris.

Giňişleýin
blog.5.image

Türkmentel – 2019

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty

Giňişleýin
Icon