tmcell loader

Oraza

Hormatly müşderiler!

Mukaddes Oraza aýy mynasybetli 2020-nji ýylyň 24-nji apreldan 23-nji maý aralygynda "Oraza" hyzmatynyň girizilýändigi barada, Size habar berýäris. Agyz beklenýän we açylýan wagtlary, tölegsiz USSD menýu üsti bilen Oraza hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz. Orazaňyz kabul bolsun!

Aşakda görkezilen kodlary öz telefonyňyza girizip, hyzmatdan peýdalanyp bilersiňiz:
 • *0870*1# - Ahal welaýat we Aşgabat şäheri üçin
 • *0870*2# - Balkan welaýat üçin
 • *0870*3# - Daşoguz welaýat üçin
 • *0870*4# - Mary welaýat üçin
 • *0870*5# - Lebap welaýat üçin
Was this information helpful to you?

Comments

  Write a comment

  Beýleki täzelikler

  blog.6.image

  «Sanly çözgüt – 2020»

  «Sanly çözgüt – 2020» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi

  Giňişleýin
  blog.7.image

  Türkmentel – 2019

  Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty

  Giňişleýin
  Icon